"Dubrovnik je biser Jadrana" - Lord Bajron       "U trenu rađanja naše planete, najljepši susret kopna i mora desio se na crnogorskoj obali..." - Lord Bajron
 
o sajtu marketing kontakt
 

Dubrovnik info
Kako doći
Zrakoplovi
Autobusi
Brodovi
 
Gdje se smjestiti
Hoteli
Vile / Mali hoteli
Privatni smještaj
 
Šta posjetiti
Stari grad
Muzeji i galerije
Elafitski otoci
Ture oko Dubrovnika
 
Izleti
Crna Gora
Međugorje
Mostar
Otoci Korčula i Mljet
 Montenegro info

Kulturna baština


Herceg Novi

Manastir Savina koji se sastoji od tri crkve. Dvije su posvećene Uspenju Presvete Bogorodice.

  • Manja za koju se pouzdano nezna kad je sagrađena (pretpostavlja se u XI vijeku), renovirana je u XVII, sadrži živopis iz XV vijeka koji je radio slikar Lovro Dobričević.
  • Velika crkva koja je građena krajem XVIII vijeka.
  • Izvan ovog kompleksa nalazi se crkva sv. Save iz XV vijeka.
Crkva sv. Tome, Kuti, izgrađena je u XI vijeku.

Od sakralnih objekata treba istaći crkvu svetog Srđa i Vakha s kraja XIV i početkom XV vijeka koja se nalazi u selu Podi iznad Herceg Novog, crkvu sv. Jeronima iz XIX vijeka koja se nalazi u Starom gradu i crkvu Riza Bogorodice iz XIX vijeka podignuta na ostacima iz XII vijeka a nalazi se u Bijeloj.


Stari grad

Sakralni kompleks sa Njegoševom školom, Topla, crkva sv. Spasa je građena od 1709 do 1713., a crkva sv.Đorđa krajem XVII vijeka.

Manastirski kompleks na ostrvu Žanjice, poluostrvo Luštica, po predanju iz XV vijeka.

Crkva sv. Petke, Mrkovi, poluostrvo Luštica, građena oko 1600. godine.

Crkva sv. Andrije, Kuti, po predanju iz XV i kraja XVIII vijeka.

Crkva sv. Neđelje, Mojdež, nastala je u XVI vijeku.

Samostanski kompleks sv. Antuna nastao je 1687. godine.

Crkva sv. Đorđa, Kuti, potiče iz XV vijeka.

Crkva sv. Ane, Savinska Dubrava, sagrađena je 1604. godine.

Crkva sv. Petra, Bijela, prvobitno benediktinski manastir iz IX vijeka.

Crkva sv. Gospođe, Ubli, nastala oko 1690. godine.

U kulturnu baštinu ovog grada svakako treba ubrojiti i Stari grad iz XIV vijeka sa svojim tvrđavama i urbanom cjelinom.


Risan

U ovom mjestu posebno su značajni ostaci rimske vile sa kraja II ili početka III vijeka sa podnim mozaicima.

U selu Lipci nalaze se praistorijski crteži iz VIII – VII vijeka prije nove ere sa motivima lova na jelene.

Iznad grada nalazi se arheološko nalazište Carine.

U neposrednoj blizini iznad nalazišta Carine, na brdu Gradina, nalazi se utvrđenje koje sadrži ostatke ilirsko-grčke akropole.


Rimski podni mozaici

Crkva sv.Luke, Smokovac, Risan, nastala je u XV vijeku

U manastirskom kompleksu Banja nalazi se crkva sv. Đorđa sa početka XVIII vijeka. U riznici ovog kompleksa nalazi se veoma veliki broj dragocjenosti (ikone) sa područja Boke Kotorske.

Palata Ivelić, Risan, nastala u XVIII vijeku.

Podmorje između Rta Strpačkog i Rta Murove, Strp, Risan, podvodni arheološki lokalitet s nalazima od IV vijeka n. e. – VII vijeka n. e.


Perast

Kad se govori o Perastu može se slobodno reći da je komletno naselje sa ostrvima ispred njega na kome se nalaze crkve Gospe od Škrpjela i sv. Đorđa kulturna baština.

Crkva Gospe od Škrpjela u početku je bila posvećena Uznesenju Bogorodice i bila je sagrađena u XV vijeku. Crkva sa sadašnjim izgledom podignuta je 1630. godine.

Samostan sa crkvom sv. Đorđa u pojedinim istorijskim izvorima se pominje u XII vijeku. Sadašnji izgled poprima krajem XVII vijeka.


Perast

Crkva sv. Nikole koja se nalazi na glavnom trgu u Perastu. Ova crkva prvi put se pominje sredinom XVI vijeka. Sadašnji izgled crkva dobija početkom XVII vijeka. 1740. godine početa je izgradnja nove crkve pored stare ali su radovi usljed ratova prekinuti. Krajem XVII vijeka pored crkve je podignut 55m visok zvonik. Ostalo je zapisano da je njegova gradnja koštala 50 000 dukata. Crkva sadrži veliki broj umjetničkih djela, a posebno slika Tripa Kokolje. Posjeduje i orgulje.

Pomorska škola Martinović, Perast, nastala u XVI vijeku.

1678. godine Andrija Zmajević je podigao Kapelu Gospe od Rozarija. Posebna karakteristika ove Kapele je vitki zvonik koji se smatra jednim od najljepših na jadranskoj obali.

Rodna kuća Tripa Kokolje, Perast, nastala u XVII vijeku

Crkva sv. Ane nalazi se izvan tvrđave Perast. Nije pouzdano utvrđeno kad je sagrađena. Osim ovih postoje još crkva sv. Marka, crkva sv. Antuna i pravoslavna crkva – Hram rođenja presvete bogorodice - sagrađen 1757. godine, a obnovljen 1864. godine.


Kotor


Između Perasta i Kotora u Donjem Orahovcu nalazi se crkva sv. Đorđa za koju se smatra da je izgrađena u XV ili XVI vijeku, a posjeduje freske sa početka XVII vijeka.

U Dobroti nadomak Kotora nalazi se crkva sv. Eustahija. Prvo pominjanje ove crkve datira još u XIV vijeku. Sadašnja građevina podignuta je u XVIII vijeku.

Takođe u Dobroti na mjestu stare crkve iz XIII vijeka podignuta je u XVII vijeku crkva sv. Mateja.

Na ostacima stare preromaničke crkve iz 809. godine u starom gradu Kotoru podignuta je katedralna crkva sv. Tripuna 1166. godine. Sadašnji izgled zvonici su dobili krajem XVII vijeka. Katedrala posjeduje vrijedne primjerke mobilijara i umjetničkih djela. Poseban raritet je jedna strana ciborijuma iz prvobitne crkve iz 9. vijeka. Od fresaka, iz 14. vijeka sačuvani su samo manji fragmenti - Raspeće i Skidanje s krsta u apsidi, te desetak figura u tjemenima lukova između brodova. Relikvijarij katedrale smješten je u polukružnoj spratnoj kapeli, i tu se pored "svete glave" sv. Tripuna, čuvaju brojne relikvije i votivni predmeti najrazličitijih oblika, djela kotorskih zlatara od 15. do 20. vijeka".

U starom gradu u Kotoru nalazi se crkva sv. Luke podignuta 1195. godine. Uz sjevernu fasadu prizidana je kapela sv. Spiridona u XVIII vijeku.

Ostaci crkve sv. Tome, Prčanj, potiču s kraja VIII ili početka IX vijeka.


Stari grad

Crkve sv. Marije Koleđate, takođe se nalazi u starom gradu. Na tom mjestu se nalazila ranohrišćanska bazilika iz prve polovine VI vijeka. Crkva je podignuta 1221. godine. U Kotoru je još zovu crkva Gospe od zdravlja.

Crkva sv. Pavla u Starom gradu zidana je 1263. godine.

Sakralni kompleks u Pelinovu čine crkve sv. Trojice i sv. Nikole, Gornji Grbalj, nastajao je od XIV – XIX vijeka

U Prčnju kod Kotora, nalazi se župna crkva Rođenja Bogorodice čija je gradnja trajala od 1789. godine do njenog konačnog završetka 1909. godine.

U Donjem Stolivu nalazi se crkva sv. Bazilija u kojoj se nalaze detalji živopisa iz 1451. godine.

Kompleks samostana sv. Franja sa srednjevjekovnim grobljem, arheološki lokalitet nastao u XIII vijeku.

Crkva sv. Ilije, Dobrota, potiče iz XIII vijeka

Palata “Tri sestre”, Prčanj, nastala u XV vijeku.

Kula Baja Pivljanina, nastala u XVII vijeku.

Crkva Gospe od Milosrđa, Dobrota, Tabačina, potiče iz XVI vijeka

Veliki broj kuća i palata u Dobroti, Prčnju i Starom gradu iz XVII, XVIII i XIX vijeka.


Tivat

U Tivtu postoji veliki broj objekata kao i arheoloških nalazišta.

Od nalazišta posebno se ističe nalazište Mala Gruda iz ranog bronzanog doba od XIX do XVIII vijeka prije nove ere.

Na prevlaci sv. Arhanđela Mihaila otkriveni su mozaici iz antičkog perioda.

Ostaci manastira sv. Arhanđela Mihaila na Prevlaci koji se vezuju za period od IX do XIV vijeka.

Kompleks Buća – Luković, nastala je u XV vijeku.

Selo Gošići, crkva sv. Luke. Na ilirskoj gradini na mjestu gdje je postojala starija građevina iz XV – XVI vijeka, sagrađena je ova crkva 1776. godine.

Crkva sv. Petra u selu Bogdašići sagrađena u periodu od 1268-1269. godine. Crkva sv. Srđa, Nikole i Dimitrija u Tivtu, sagrađena je IX vijeku.

Crkva sv. Gospođe, Radovići, Krtoli, potiče iz XVI vijeka. Lepetani, Verige, crkva Gospe od Anđela. Ovaj fortifikacioni i sakralni kompleks potiče iz XV vijeka.

Palata Verona – Bizanti, Račica, nastala u XVII vijeku.


Budva

Ostaci vile rustice sa mozaikom, Mirišta, Petrovac, ostaci profane arhitekture iz III – IV vijeka.

Ostaci vile urbane u recepciji bivšeg hotela “Avala” i prostor sa prezentiranim antičkim grobnicama, I –II vijek.

Prostor između hotela “Avala” i gradskih bedema, arheološka lokacija iz I – IV vijeka.

Na putu od Kotora ka Budvi u mjestu Lastva Grbaljska nalazi se manastir Podlastva sa crkvom Rođenja Bogorodice. Na mjestu podizanja postojali su ostaci ranohrišćanske bazilike iz VI vijeka. Živopis u ovom manastiru potiče iz XV i XVII vijeka.

Tvrđava Đurđevac, Pobori, brdo Đurđevac, zidana u XV vijeku.

Crkva sv. Krsta, Novoselje, Petrovac, nastala u XVI – XIX vijeku.

U Starom gradu postoji nekoliko crkava iz različitih perioda.

Crkva sv. Ivana po određenim istorijskim zapisima bila je urađena već u VII vijeku. Veći dio današnjeg izgleda potiče iz XV vijeka. Stradala u zemljotresu u XVII vijeku i nakon toga više puta obnavljana. Sredinom XIX vijeka dozidani su zvonik i biskupski dvor.

U neposrednoj blizini crkve sv. Ivana nalazi se crkva sv. Trojice. Sagrađena je na početku XIX vijeka, tačnije 1804. godine.

Crkva Santa Marija in punta je interesantna po tome što je pravljena tako da prati konfiguraciju terena pa je izgrađena u pravcu sjever – jug. Osnovana je 840.godine u sklopu benedinktanskog manastira.


Crkva sv. Ivana - Budva

Crkva sv. Trojice - Budva

Crkva Santa Marija in punta-Budva

Manastir Podostrog, naselje Maine. U sastavu manastira nalaze se dvije crkve i to mala crkva Uspenja Bogorodice iz XV vijeka i velika crkva Uspenja Bogorodice iz XVIII vijeka. Postoji i živopis iz 1630. godine. Manastir je poznat i po tome što je u određenom periodu bio rezidencija crnogorskih vladika.

Manastir Duljevo u selu Duljevo, sa crkvom sv. Stefana iz XIV vijeka. Iz ovog perioda fragmentarno je sačuvan živopis.

Manastir Reževići se sastoji od tri crkve i to: crkva sv. Stefana od koje je sačuvan samo dio sjevernog zida a koja potiče iz XIII ili XIV vijeka, crkva Uspenja Bogorodice iz XV vijeka i crkva sv. Trojice iz XVIII vijeka.

Manastir Praskvica u svom sastavu ima dvije crkve. Na mjestu stare građevine sa početka XV vijeka, sagrađena je 1847. godine crkva sv. Nikole. Sačuvan je dio živopisa sa kraja XVI i XVII vijeka. Druga crkva je crkva sv. Trojice sagrađena u XVII vijeku. U njoj postoji živopis iz 1680. godine.

Manastir Gradište u Buljarici sastoji se od dvije crkve. Ovaj manastir se prvi put pominje 1305. godine. Za crkvu sv. Nikole postoje zapisi da je obnovljena u XVII vijeku. Crkva sv. Save podignuta je u XIX vijeku na mjestu starije građevine Uspenja Bogorodice sa početka XVII vijeka.

Sveti Stefan je urbana cjelina nastala u XV – XX vijeka.

Manastir Stanjevići sa crkvom sv. Trojice nastao je u XIII – XVIII vijeku.

Drobni pijesak, istorijsko mjesto-etnografski spomenik.

Tvrđava Kosmač, Brajići, zidana oko 1850. godine.


Bar

Većina objekata kulturne baštine Bara nalazi se u Starom Baru. Kako je kroz vjekove mijenjao vladare tako su i objekti kulturne baštine iz različitih perioda i pripadaju raznim kulturama.

Stari Bar


Omerbašića džamija u naselju Brbot obuhvata više objekata. Objekti su nastali krajem XVII ili početkom XVIII vijeka.

Katedrala sv. Đorđa iz XIII vijeka i crkva sv. Nikole iz XIV vijeka. Tu su i drugi objekti poput episkopskih i gradskih palata, sat kula i sl.

Crkva sv. Tekle, Spič, nastala u XIII vijeku.

Crkva sv. Dimitrija, Nehaj, nastala krajem XIII – XIV vijek

Crkva sv. Atanasija, Sotonići, građena u XIV vijeku.

Crkva sv. Roka, Spič, potiče iz sredine XIV vijeka.

Utvrđenje Nehaj, Sutomore, zidano u XV vijeku.

Crkva sv. Mučenika Eustahija, Donji Brčeli, nastala u XVI –XVIII vijeku.

Utvrđenje Besac, Virpazar, zidano poslije 1487. godine.

Manastir Donji Brčeli sa crkvom sv. Nikole nastao je XV vijeku.

Zaliv Bigovica, podvodni arh. lok, Od rta Voluice do ponte Bigovica, III – IV vijek


Ulcinj


Stari grad Ulcinj sa svojim zaleđem predstavlja sredinu sa izuzetno bogatom kulturnom baštinom. Sam stari grad, tvrđava - Citadela, nekad je bila helenistička akropola, dok se današnji izgled vezuje za srednji vijek.

Unutar starog grada nalazi se crkva sv. Marije iz 1510. godine. Ova crkva je 1639 godine pretvorena u džamiju. Nakon renoviranja ovaj objekat danas ima funkciju Zavičajnog muzeja Ulcinja.

Od posebnog značaja su ostaci srednjovjekovnog grada Svača koji se prvi put pominje 1067. godine i za koji se kaže da je imao crkava koliko godina ima dana. Na ostacima ovog grada mogu se uočiti temelji od osam crkava. Grad je potpuno porušen 1610. godine.

Od starijih objekata treba istaći crkvu sv. Jovana za koju se smatra da je podignuta 1300. godine a nalazi se u neposrednoj blizini ostataka grada Svača.


Stari grad

Franjevačka crkva sv. Marije na lokaciji Svača, sagrađena je najvjerovatnije odmah iza 1300. godine.

U okolnim mjestima postoji veliki broj džamija i one predstavljaju tipične mahalske džamije koje su većinom nastale u XVIII i XIX a neke i na prelazu iz XIX u XX vijek.

Džamija koju na neki način treba izdvojiti od ostalih je Pašina džamija koja se nalazi u samom gradu. Razlikuje se od ostalih po tome što je to jedina džamija u Crnoj Gori koja ima amam. U sastavu amama se nalazi jedna pomoćna prostorija i kupatilo.

Pašina kuća s tavanicom u duborezu, Podgrađe, Ulcinj, građena 1718. godine.

Glavna džamija zvana “Namazjah”, zidana 1728. godine.

Kruče - arheološki lokalitet, nastao u IV vijeku.

Crkva sv. Nikole pod Bijelom Gorom, zidana je 1869. godine


Skadarsko jezero

Na ostrvima i poluostrvima Skadarskog jezera nalazi se izuzetno veliki broj kulturno - istorijskih spomenika iz raznih perioda.

Na ostrvu Beška nalazi se manastir Beška sa crkvama sv. Đorđa i sv. Bogorodice. Crkva sv. Đorđa izgrađena je krajem XIV vijeka, a crkva sv. Bogorodice 1440. godine.

Na poluostrvu Vranjina nalazi se manastir sv. Nikole iz XIII vijeka koji je obnovljen sredinom XIX vijeka.

Na ostrvu Starčeva gorica nalazi se manastir Starčevo sa crkvom Uspenja Bogorodice. Pretpostavlja se da je manastir sagrađen u periodu od 1376 do 1378. godine.


Skadarsko jezero

Utvrđeni grad Žabljak na Skadarskom jezeru, prijestonica Crnojevića iz XV vijeka.

Na ostrvu Kom nalazi se manastir Kom. U manastirskom kompleksu nalazi se crkva Uspenja Bogorodice koja je izgrađena u periodu između 1415 i 1427. godine. Ovaj manastir je zadužbina Đurđa i Lješa Crnojevića.

Manastirski kompleks Moračnik nalazi se na istoimenom ostrvu. Manastir se sastoji od odbrambene kule i crkve sv. Bogorodice. Manastir je sagrađen u periodu između 1404. i 1417. godine.


Cetinje

Crkva Rođenja Bogorodice, poznata kao Vlaška crkva, podignuta je sredinom XV vijeka. Današnji oblik dobila je 1864. godine.

Manastir crnojevića sa crkvom Rođenja Bogorodice. Podigao ga je gospodar Zete Ivan Crnojević na Cetinju na mjestu koje se zove Ćipur. Manastir je podignut 1484. godine.

Cetinjski manastir je podigao vladika Danilo 1701. godine. Podignut je na mjestu nekadašnjeg dvora Ivana Crnojevića. Za izgradnju ovog manastira koristili su se pojedini djelovi razrušenog manastira Crnojevića.
(http://www.cetinje.cg.yu/Znamenitosti%201.html)

Na Cetinju se nalaze tri velike hrišćanske svetinje. U Cetinjskom manastiru čuvaju se: ruka Sv. Jovana Krstitelja (ruka koja je krstila Isusa Hrista) i čestica Časnog Krsta Gospodnjeg (dio krsta na kojem je razapet Isus Hrist); a u zgradi Vladinog doma u Plavoj kapeli: ikona Presvete Bogorodice Filermose. (http://www.cetinje.cg.yu/Relikvije.html)

Zetski dom, zgrada kraljevskog pozorišta izgrađena 1888.godine.

Biljarda, Njegoševa rezidencija izgr. 1838. godine – danas Njegošev muzej.

Dvorac kralja Nikole iz 1867. godine, danas je Dvorski muzej.

Mauzolej Petru II Petroviću Njegošu na Lovćenu je sagrađen je 1972.

Žabljak, prijestonica Crnojevića na Skadarskom jezeru je iz XV vijeka.

Istorijsko jezgro Cetinja začeto je 1484. godine i čini stari dio grada.

Bolnica “Danilo I”, u funkciji od 1875. godine.

Crkva sv. Nikole, Riječki Grad, Rijeka Crnojevića iz 1475 – 1743. godine

Most knjaza Danila na Rijeci Crnojevića, zidan 1853. godine.

Kuća u kojoj se rodio vladika Rade, Njeguši iz XIX vijeka – danas muzejski prostor Njegoševog muzeja, Cetinje.

Manastir Ćelija, Dobrsko selo iz XV – XVIII vijeka.

Crkva Uspenja Bogorodice, Resna, Bjelice nastala je u XVI – XVII vijeku.

Crkva Blagovještenja, Jeksa, Čukojevići nastala 1620. godine.

Obod Crnojevića – Riječki Grad na Rijeci Crnojevića je iz 1475. godine.

Mlin Ivana Crnojevića, nekadašnja vodenica iz XV vijeka.

Crkva sv. Jovana Krstitelja, Blace, Bjelice – po tradiciji je iz XV vijeka.

Crkva u Čistom Polju, Ljubotinj – mala crkva nepoznate posvete i vremena nastanka.

Crkva Uspenja Bogorodice, Rajičevići, Njeguši obnovljena je 176o. godine.

Apoteka u Njegoševoj ulici br. 17, zgrada u kojoj je bila prva državna apoteka u Crnoj Gori iz druge je polovine XIX vijeka.


Podgorica

Samo područje grada a i bliža okolina bogati su raznim arheološkim nalazištima. Prva primitivna skloništa - gradine svjedoče o prvim civilizacijama na ovim prostorima. Postojanje nalazišta i iz drugih perioda potvrđuju da je na ovim prostorima vlada kontinuitet postojanja od najranijih začetaka ljudske civilizacije do današnjih dana.

Velje Ledine – Gostilj, Zeta - arheološki lokalitet iz III – I vijeka stare ere

Doljani – Zlatica, arheološki lokalitet iz V –IX vijeka

Mjace – Mataguži, Zeta -arheološki lokalitet iz helenističkog perioda

U selu Gornji Medun nalaze se ostaci ilirskog grada Meteona koji potiče sa kraja IV ili početka III vijeka prije nove ere. Kasnije u srednjem vijeku na tom mjestu je napravljeno utvrđenje.

Posebno mjesto u tom razvoju pripada arheološkom nalazištu Duklja iz rimskog perioda. Ono što je do sad otkriveno potvrđuje da se radi o jednom zaista vrijednom arheološkom lokalitetu iz tog perioda, a najvažnija istraživanja i puna valorizacija tek predstoji.


Duklja

Duklja
Iz drugih perioda treba pomenuti crkvu sv. Đorđa u samom gradu. To je preromanička građevina koja potiče iz perioda od IX do XI vijeka. Krajem XIX vijeka izvršena je dogradnja tako što je prizidana priprata sa zvonikom na preslicu.

Manastir Duga, Bioče je nastao oko 1755. godine

U selu Stijena Piperska, nalazi se manastir Ćelija Piperska sa crkvom Rođenja Bogorodice. Manastir je osnovan 1637. godine. Dograđivan je tri puta od 1815 do 1889.godine.

U selu Vuksan Lekić nalazi se staro malisorsko groblje. Nadgrobni spomenici ukrašeni su reljefnim predstavama. Groblje je iz XVII i XVIII vijeka.

Iz perioda uticaja islama na ovom području treba još istaći džamije u Staroj Varoši kao i Sahat kulu. Osmanagića đžamija u Staroj Varoši je iz XVI vijeka. Sahat kula u Staroj Varoši je iz XVIII vijeka.

Starodoganjska đžamija u Staroj varoši je iz druge polovine XV vijeka.

U selu Dajbabe, nalazi se manastir Dajbabe sa pećinskom crkvom Uspenja Bogorodice. Manastir je osnovan 1897. godine. Nešto kasnije 1908.godine dodata su još dva zvonika.

Tvrđava Ribnica potiče iz srednjeg vijeka i turskog perioda.

Stari most na ušću Ribnice je iz srednjeg vijeka.

Tvrđava Planinica, Dodoši je nastala u XVI – XIX vijeku.

Naselje Vranjina, ribarsko naselje na obali Skadarskog jezera je nastalo u XVIII vijeku.

Tamnica Jusovača je nastala sredinom XIX vijeka i istorijski je spomenik.


Danilovgrad

Pogodan položaj, prirodne prednosti terena, korito rijeke i prolazak važnijih komunikacija od jugoistoka ka sjeverozapadu, uticali su da se na ovom podrucju može pratiti kulturni razvoj od praistorije do danas. Postoji veći broj nalazišta iz antičke epohe.

Arheološki lokaliteti iz rimskog perioda Sige i Koljat.

Ono po čemu je posebno poznat ovaj kraj je Martinićka Gradina koja predstavlja ranosrednjevjekovni grad - utvrđenje za koje se smatra da je nastao krajem VIII i početkom IX vijeka.

U drugoj polovini XIV vijeka pominje se srednjevjekovni grad Spuž koji je više imao značaj kao utvrđenje.

Iz srednjeg vijeka treba istaći crkvu sv. Vračeva iz Slatine iz koje su sačuvani djelovi živopisa i manastir sv. Arhanđela Mihaila u Ždrebaoniku podignut 1818. godine..

Turski, tzv. Adžijin most, Miokusovići, turski period.

U XVII vijeku (1665.g.) sagrađen je manastir Ostrog sa pećinskim crkvama sv. Vavedenja Presvete Bogorodice i hram Časnoga Krsta poznatih u narodu kao Gornji manastir. Gornji manastir je dobio današnji izgled 1923-1926. godine.


Manastir Ostrog

Pogled iz manastira Ostrog

Crkva sv. Trojice, poznatija kao Donji manastir, sagrađena je 1824. godine.

Nikšić

Najznačajnije nalazište na području Nikšića je pećina Crvena stijena. Nalazi se u selu Petrovići, udaljenom oko 30km od Nikšića. Predstavlja lokalitet sa kulturama srednjeg i mlađeg paleolita, mezolita, starijeg i srednjeg neolita i ranog bronzanog doba.
Ovo nalazište uz lokalitet El Castillo u Španiji, predstavlja paleolitsku stanicu sa najdubljim kulturnim slojem u Evropi.

Ruševine kastela – Salthua, Vilusi, neispitani lokalitet iz I vijeka

Rimski most na Moštanici je građevina koja je rađena u III vijeku.

Crkva sv. Petra i Pavla se nalazi na starom nikšićkom groblju. Podaci o njenoj gradnji nijesu poznati, ali za živopis je utvrđeno da je iz XVII vijeka.


Rimski most na Moštanici

Bedem

Dvorac kralja Nikole

Crkva sv.Nikole, Grahovo je sagrađena 1499-1502.godine a obnovljena je 1879. godine.

Ostaci nekropole stećaka, Šipačno iz XIV – XV vijeka.

Ostaci nekropole stećaka u Prigradini kod Velimlja potiču iz XIV-XV vijeka.

Krajem XV vijeka izgrađen je manastir sv. Luke u Župi. Za vrijeme turske vladavine dva puta je paljen.

Krajem XV i početkom XVI vijeka izgrađene su crkve sv. Jovana, Drijenak, Petrovići i Spasovska u Dragovoljićima.

Crkva sv. Jovana Krstitelja, Tupan - izgrađena je 1510., a obnovljena 1896. godine.

Druga polovina XVI vijeka crkva sv. Save na Počivalima kod Velimlja, i sv. Georgija na Trebjesi.

Krajem XVI i početkom XVII vijeka crkva sv. Arhanđela Mihaila u Petrovićima.

Crkva sv.Nikole, Drenoštica potiče iz druge polovine XVII vijeka.

Dvorski kompleks kralja Nikole koji čine zgrade dvora i ljetnjikovca nastale od 1878 –1890. godine – danas je u objektima Gradski muzej i biblioteka grada.

Džamija u samom gradu nastala u XIX vijeku.

Crkva sv. Spasa Grahovac, rađena 1858. godine

Hram sv. Vasilija Ostroškog, u samom gradu na Petrovoj glavici, podignut je na samom kraju XIX vijeka u slavu poginulih crnogorskih i hercegovackih junaka u ratovima od 1875.-1880. godine.

Gradski bedem koji je za vrijeme turske vladavine podignut na mjestu nekadašnjeg rimskog utvrđenja.


Šavnik

Manastir Podmalinsko sa crkvom sv. Arhanđela Mihaila, Tušina, nastao je u XV – XVI vijeku.

Manstir Bijela sa crkvom sv. Đorđa, Bijela, potiče iz XVII vijeka.

Kuća Novice Cerovića, Tušina, nastala u XIX vijeku.

Crkva sv. Nikole, Kosorići, zidana je 1869. godine.


Žabljak

Crkva sv.Preobraženja, zidana je 1862. godine.


Pljevlja

Kanjon rijeke Ćehotine, okapina Medena stijena, arheološki lokalitet sa kulturama srednjeg paleolita i mezolita.

Lokalitet Komini, Komini, arheološki lokalitet iz I – IV vijeka.

Okolina Pljevalja, nekropole stećaka, XIV - XVI vijek.

Manastir sv. Trojice, crkva izgrađena 1537. godine, proširivana 1592. i 1875. godine, sačuvan živopis nastao između 1592. i 1595. godine.


Husein - pašina džamija

Selo Otilovići, manastir Dubočica sa crkvom sv. Nikole iz 1565. godine, prvobitno se nalazio u selu Dubočica odakle je 1983. preseljen na novu lokaciju.

Manastir Dovolja sa crkvom Uspenja Bogorodice, Premćani, nastao je u XV vijeku.

Manastir sv. Arhanđela Mihaila, Luke - ĐurđevićaTara, nastao je u XV vijeku.

Husein Pašina džamija, kraj XVI vijeka, tačnije nastala je 1583 – 1594. godine.


Kolašin

Manastir Morača sa crkvom Uspenja Bogorodice i kapelom sv. Stefana iz 1252. godine i crkvom sv. Nikole iz XVII vijeka, sačuvan živopis iz XIII, XVI i XVII vijeka.


Manastir Morača

Most na rijeci Mrtvici, poznat kao Danilov most, podigao ga knjaz Danilo 1858. godine.

Ostaci barutane, Vinića brdo, turski period.


Mojkovac

Selo Donja Dobrilovina, manastir Dobrilovina sa crkvom sv. Đorđa iz 1609. godine, sačuvan živopis iz 1613.g.


Plužine

Ostaci crkve sv. Stefana, Šćepan Polje, potiče iz XV vijeka.

Crkva pod Sokolom, Zagrađe – Šćepan Polje, potiče iz XV vijeka.Manastir Piva sa crkvom Uspenja Bogorodice, prvobitno se nalazio na izvoru Pive pa je premješten na lokaciji Sinjac, nastao je 1573 – 1586. godine. Na novu lokaciju premješten 1982. godine. Sačuvan živopis iz XVI i XVII vijeka.


Bijelo Polje

Crkva sv. Jovana, Zaton, nastala u IX – XI vijeku.

Crkva sv. Petra, izgrađena krajem XII vijeka, krajem XVII vijeka pretvorena u džamiju, današnji izgled iz šezdesetih godina XX vijeka.

Bogorodičina crkva – Voljavac, Bistrica, nastala u XII – XIII vijeku.

Selo Podvrh, crkva sv. Nikole iz 1606. godine, sačuvan živopis iz 1613. godine.

Manastir Nikoljac sa crkvom sv. Nikole izgrađen sredinom XVI vijeka, sačuvan živopis iz sedamdesetih godina istog vijeka.


Plav

Manastir Brezojevica sa crkvm sv. Trojice, Brezojevica, potiče iz srednjeg vijeka.

Kula Redžepagića, stambeno - fortifikacioni objekat iz prve polovine XVII vijeka.

Careva đžamija, nastala je u XVIII vijeku.

Vezirova džamija, Gusinje, nastala je 1743. godine.

Zgrada bivše OŠ Brezojevica, zidana je 1893. godine.

CRkva sv. Đorđa, Gusinje, nastala je 1926. godine.


Berane

Rimski castrum – Dolac, arheološki lokalitet iz rimskog perioda.

Manastir Đurđevi stupovi sa crkvom sv. Đorđa iz sedme ili osme decenije XII vijeka, sa pripratom iz početka XIII vijeka i spoljnom pripratom iz sredine XIV vijeka.

Ruševine crkve u Budimlju potiču iz XIII – XV vijeka.

Manastir Šudikova sa crkvom Vavedenja Bogorodice, Budimlje, ostaci manastira datiraju iz XVI vijeka.

Zgrada OŠ – Polimski muzej, nastala je 1869. godine.

Montenegro info
Kako doći
Avioni
Autobusi
Brodovi
Vozovi
 
Gdje se smjestiti
Hoteli
Vile / Moteli
Privatni smještaj
 
Šta posjetiti
Stari gradovi
Kulturna baština
Muzeji
Plaže
Rijeke i kanjoni
Jezera
Planine
 
Izleti
Dubrovnik
Albanija