"Dubrovnik je biser Jadrana" - Lord Bajron       "U trenu rađanja naše planete, najljepši susret kopna i mora desio se na crnogorskoj obali..." - Lord Bajron
 
o sajtu marketing kontakt
 

Dubrovnik info
Kako doći
Zrakoplovi
Autobusi
Brodovi
 
Gdje se smjestiti
Hoteli
Vile / Mali hoteli
Privatni smještaj
 
Šta posjetiti
Stari grad
Muzeji i galerije
Elafitski otoci
Ture oko Dubrovnika
 
Izleti
Crna Gora
Međugorje
Mostar
Otoci Korčula i Mljet
 Montenegro info


Muzeji


Herceg Novi

Zavičajni muzej

Zavičajni muzej obuhvata umjetničku galeriju "Josip-Bepo Benković" kao i botaničku zbirku sa velikim brojem mediteranskog i suptropskog bilja.

Adresa: Mirka Komnenovića 9
Tel: +382 88 322 485
e-mail: muzej@t-com.me


Kotor


Pomorski muzej

Pomorski muzej predstavlja bogatu zbirku slika, fotografija, modela brodova, djelova brodova, instrumenata za navigaciju, istorijskih dokumenata i raznih drugih predmeta vezanih za pomorstvo. Po izloženim eksponatima ovaj muzej je jedinstven među sličnim muzejima u svijetu.

Trg Bokeljske mornarice 391
85330 Kotor
Telefon: +382 82 11 216

Riznica katedrale svetog Tripuna

U ovoj katedrali nalazi se veoma bogat fond umjetnina. Freske iz 14. vijeka, srebrnopozlaćeni reljef svetaca, najpoznatiji radovi čuvenih kotorskih majstora, srebrna ruka i krst ukrašeni ornamentima i mnogi drugi eksponati vrlo visoke umjetničke vrijednosti

Stari grad
Kotor

Muzej grada Perasta

Eksponati ovog muzeja odnose se na bogatu i dugu istoriju ovog grada kao i znamenite ličnosti koje su živjele u njemu. Tu su portreti vrsnih pomoraca, lična oružja, makete brodova i sl.

Palata Bujović
PerastBudva

U sastavu radne jedinice "Muzeji" nalaze se Muzej grada Budve i Spomen dom "Stefan Mitrov Ljubiša". Muzej grada Budve nalazi se u Starom gradu i u njemu su izloženi eksponati arheološke i etnografske zbirke. Arheološka zbirka čine eksponati koji potiču od V vijeka p.n.e. pa do srednjeg vijeka, a etnografska zbirka nas uvodi u tradicionalnu kulturu življenja ovog kraja u vremenu od XVIII do početka XX vijeka.

Petra I Petrovića 11, Stari grad
85310 Budva
e-mail: muzejibd@t-com.me
tel. +382 86 453 308

U Spomen domu "Stefan Mitrov Ljubiša" se nalaze eksponati koji su direktno vezani za život i djelo Budvanina Stefana Mitrova Ljubiše. Eksponati predstavljaju zvanična dokumenta, pisma, novinske članke, njegove knjige kao i razni predmeti.

Ul.Cara Dušana, Stari grad
85310 Budva
e-mail: muzejibd@t-com.me
tel. +382 86 452 060Bar

Zavicajni muzej - Dvorac kralja Nikole

Šetalište Kralja Nikole 1
85000 BarUlcinj

Zavičajni muzej

Stari grad
85360 Ulcinj


Cetinje

Manastirska riznica

Manastirska riznica raspolaže izuzetno bogatim fondom eksponata iz različitih perioda od kojih je dobar dio izrađen od plemenitih metala. Posebno treba istaći epitrahilj Save Nemanjića (XIII v), kruna Stefana Dečanskog (XIV v), barjak Balšića (XV v) i štap Ivana Crnojevica (XV v). U ovoj riznici su izložene crkvene odežde kao i predmeti primijenjene umjetnosti izuzetno velike vrijednosti. Takođe, tu se nalazi i zbirka rukopisnih knjiga, inkunabula i paleotipa. (www.cetinje.co.me/muzeji.php)

Istorijski muzej

U ovom muzeju obuhvaćena je društveno-ekonomska, politička, ratna i kulturna prošlost Crne Gore. Posebno je značajna zbirka ratnih trofeja. Vremenski period koji je obuhvaćen ovom postavkom ide od srednjeg paleolita do današnjih dana, po čemu je specifičan ovaj muzej na širem području. (www.mnmuseum.org/Ist1.htm)

Etnografski muzej


Eksponati izloženi u ovom muzeju predstavljaju načine privređivanja, ishrane, kulturu stanovanja, tekstilnu radinost, odijevanje, oružje, muzičke instrumente i druge elemente materijalne i duhovne kulture stanovništva Crne Gore. (www.mnmuseum.org/Etn1.htm)

Njegošev muzej

Muzej je posvećen crnogorskom piscu, državniku, filozofu, vladici Petru II Petroviću Njegošu. Njegošev muzej se nalazi u zgradi koja se zove Biljarda a dobila je naziv po Njegoševom bilijaru. Tu su rekonstruisane prostorije u kojima je Njegoš živio dok je bio na vlasti, zatim portreti ličnosti koje je on posebno cijenio, oružje kao veliki broj knjiga iz njegove biblioteke. (www.mnmuseum.org/Bil1.htm)

Njegoševa rodna kuća

Nalazi se na Njegušima. Tu se Petar II Petrović Njegoš rodio i odrastao. U kući se nalaze eksponati vezani za njegovo djetinjstvo i odrastanje - predmeti koji su karakteristični za svaku crnogorsku kuću toga vremena.
(www.cetinje.co.me/muzeji.php)

Muzej kralja Nikole

Muzej kralja Nikole smješten je u dvoru posljednjeg crnogorskog vladara kralja Nikole I. Prostorije u dvoru su rekonstruisane tako da izgledaju onako kako su izgledale za vrijeme života kralja Nikole I i njegove porodice. Tu je i namještaj i ostali predmeti koji su korišćeni od strane porodice kralja Nikole I. (www.mnmuseum.org/MKN1.htm)

Umjetnički muzej

Najvažniji dio Umjetničkog muzeja - Nacionalna galerija sadrži pet zbirki: Zbirka umjetnosti jugoslovenskih naroda i narodnosti, Zbirka ikona, Zbirka crnogorske likovne umjetnosti, Spomen zbirka Milice Šaric-Vukmanović i Zbirka kopija fresaka. Zbog obilja umjetničkih djela kojima raspolaže ovaj muzej formirano je i niz drugih zbirki.
(www.mnmuseum.org) (www.cetinje.co.me/muzeji.php)Podgorica

Muzej grada Podgorice

Tip muzeja: kompleksni.
Sadrži četiri cjeline:
arheološku,
etnografsku,
istorijsku,
kulturno-istorijsku.  
Sa velikog broja nalazišta sa ovog područja izloženi su eksponati koji obuhvataju period od IV vijeka p. n. e. do XX vijeka. Eksponati su iz različitih perioda od posebno pravljenih ukrasa značajne vrijednosti do predmeta koji su se koristili u svakednevnom životu.Nikšić

Zavicajni muzej

Tip muzeja je zavičajno-kompleksni. Posebna vrijednost ovog muzeja je arheološka zbirka sa, u svijetu veoma poznatog, praistorijskog lokaliteta Crvena Stijena. Ono sto je izloženo sa ovog lokaliteta odnosi se na period između 180 hiljada godina do 1000-te g.p.n.e.
Osim ove postoje i druge zbirke koje se odnose na antiku, srednji vijek, oslobodilačke ratove i dr. Muzej posjeduje i etnološku zbirku.
(www.niksic.me)

Dvorac kralja Nikole
Trg Šaka Petrovića br.1.

tel: +382 83 212 976;  fax: 083/212-978Danilovgrad

Zavičajni muzej

Tip muzeja: kompleksni.
Sadrži sedam zbirki i 2400 eksponata.
Postoji i rekonstrukcija oltarskog dijela srednjeg broda bazilike sa poznatog nalazišta Gradina martinićka.
(www.danilovgrad.me)Kolašin

Zavičajni muzej

Trg boraca 1
81210 Kolašin
Bijelo Polje

Radnička b.b.
84000 Bijelo PoljeBerane

Polimski muzejPljevlja

Zavičajni muzej

Tip muzeja – kompleksni.
Sadrži četiri cjeline:
Istorija,
arheologija,
etnologija,
umjetnička zbirka.

Izuzetno veliki broj lokaliteta u okolini Pljevalja koji govore o ljudskom postajanju na ovim prostorima kroz razne periode, omogućio je da muzej napravi izuzetno vrijedne zbirke eksponata. Eksponati obuhvataju vremenski period od dvadeset hiljada godina. (www.pljevlja.me)Montenegro info
Kako doći
Avioni
Autobusi
Brodovi
Vozovi
 
Gdje se smjestiti
Hoteli
Vile / Moteli
Privatni smještaj
 
Šta posjetiti
Stari gradovi
Kulturna baština
Muzeji
Plaže
Rijeke i kanjoni
Jezera
Planine
 
Izleti
Dubrovnik
Albanija