"Dubrovnik je biser Jadrana" - Lord Bajron       "U trenu rađanja naše planete, najljepši susret kopna i mora desio se na crnogorskoj obali..." - Lord Bajron
 
o sajtu marketing kontakt
 

Dubrovnik info
Kako doći
Zrakoplovi
Autobusi
Brodovi
 
Gdje se smjestiti
Hoteli
Vile / Mali hoteli
Privatni smještaj
 
Šta posjetiti
Stari grad
Muzeji i galerije
Elafitski otoci
Ture oko Dubrovnika
 
Izleti
Crna Gora
Međugorje
Mostar
Otoci Korčula i Mljet
 Montenegro info

Stari gradovi

Herceg Novi

Stari grad Herceg Novi potiče iz XIV vijeka. Osnovan je 1382.god. Grad je podigao bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić. Ostali gradovi na primorju podignuti su znatno prije ovog, pa je narod novoj građevini dao ime Novi, iako ga je Tvrtko I prvobitno nazvao Sveti Stefan. Kroz istoriju je mijenjao ime kao što su Castrum Novum, Castel Nuovo i sl. U vrijeme vladavine Herceg Stjepana dolazi do naglog razvoja grada pa grad po njemu dobija današnje ime – Herceg Novi.

Grad je bio pod vladavinom raznih vladara i naroda koji su ostavili traga na sveukupni razvoj grada i njegovu kulturu. Ovaj uticaj je primjetan na objektima starog grada gdje su uočljivi različiti stilovi gradnje.

Stari grad karakterišu zidine i kule koje su imale odbrambeni karakter, a osim njih izdvajaju se građevine kao što su tvrđava Forte Mare, Sat kula i Kanli kula. Karakteristika grada su stepenice i strme ulice kako bi se savladao kosi teren na kojem je grad izgrađen.


Perast

Na mjestu gdje se Bokokotorski zaliv dijeli na dva Kotorski i Risanski, smjestio se mali gradić – Perast. Sagrađen naspram uzanog dijela zaliva – Verige kao da je kroz vjekove bio osmatrač tih vrata i čuvar ovog dijela zaliva.

Na ovom prostoru su pronađeni ostaci neolitske kulture iz perioda 3500 godina p.n.e. tako da ovaj grad svrstava u najstarije naseobine u Bokokotorskom zalivu.

Bitna razlika Perasta od drugih starih gradova na primorju je što on nema klasične gradske zidine za odbranu, već kule pravilno raspoređene po gradu tako da se može uspješno braniti svaki dio grada. Sljedeća karakteristika je veliki broj izgrađenih objekata na relativno malom prostoru. Radi se o velikom broju kuća, palata i sakralnih objekata.

Neki od sakralnih objekata u Perastu: crkva Sveti Nikola, Gospa od Rozarija, Sveti Jovan Krstitelj, Sveta Ana, Sveti Marko, Sveti Antun, Pravoslavna crkva – Hram rodenja presvete bogorodice.

U Perastu postoji veliki broj raskošnih palata koje svjedoče da se u ovom gradu nekad veoma bogato živjelo. Neke od palata: Palata Sestokrilovic, Palata Lucic-Kolovic-Matikola, Palata Bujovic, Palata Bronza, Palata Balovic, Palata Vukasovic-Kolovic, Palata Brajkovic-Martinovic, Palata Smkija, Palata Viskovic, Palata Mazarovic, Palata Zmajevic i dr.


Kotor

Vrijeme nastanka Starog grada Kotora još uvijek nije sasvim naučno dokazano. Ima pretpostavki da su Kotor osnovali stari Rimljani kao Acruvium (ili Catharum), i da je danasnji grad nastao na ostacima tog rimskog mjesta. U toku svog dugog i burnog postojanja Kotor je promijenio dosta vladara. Njim su vladali: Iliri, Rimljani, Vizantija, srednjevjekovna Srbija, Ugarska, Mletačka republika, Francuska i Austrougarska. Svi su oni ostavljali dio svoje kulture na ovom prostoru pa nije čudno što Kotor danas predstavlja pravu riznicu kulture raznih civilizacija. Zbog značaja koji Stari grad Kotor ima u pogledu kulturne zaostavštine i zbog toga što ima sačuvanu srednovjekovnu urbanu cjelinu od XII do XIV vijeka uvršten je u listu svjetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a.

Sa odbrambenog stanovišta položaj grada je veoma interesantan. Nalazi se na samom kraju zaliva kako bi se iskoristile neke prirodne pogodnosti za što uspješniju odbranu gradu. Tu se prvenstveno misli na rijeku Škurdu, brdo sveti Ivan, izvor Gurdić i more ispred samog grada. Zidine su postavljene tako da zajedno sa prirodnim preprekama garantuju sigurnu zaštitu grada. Unutar zidina nalazi se urbano jezgro u kojem se nalazi veliki broj značajnih građevina i kulturno istorijskih spomenika. Posebno treba istaći značajan broj crkava, katedrala, palata, muzeja, kula, posebno ukrašeni svodovi, prozori i sl. Objekti koji se posebno ističu su: katedrala svetog Tripuna, crkva svetog Luke, crkva svete Marije, crkva svetog Pavla, crkva svete Ane, crkva svetog Mihaila, Napoleonovo pozorište, palata Bizanti iz XII vijeka, palata Grubonja iz XIV vijeka, palata Drago iz XV vijeka, palata Pima iz XVI vijeka, palata Grgurina iz XVII vijeka kao i mnogi drugi objekti koji su se koristili kao porodične kuće ili objekti zajedničke namjene.


Budva

Budva je jedno od najstarijih urbanih mjesta na našem primorju, a i šire, jer se pominje već u V vijeku prije nove ere. Naučna istraživanja potvrđuju ovu činjenicu, tako da se sa sigurnošću može reći da je ona stara preko 2500. godina. Prema raspoloživim podacima, Stari grad Budva je napravljen na na malom ostrvcetu koje je sa kopnom bilo povezano uzanom pješčanom prevlakom. Kako je ostrvce bilo u neposrednoj blizini kopna, prevlaka se širila tako da je ostrvce postalo poluostrvo.

Kao i kod drugih područja u okruženju i u Budvi su se kroz istoriji mijenjale vlasti koje su manje ili više uticale na razvoj grada. Doživljela je razne osvajačke pohode, bila napadana, opustošena, rušena. Ipak najveća razaranja potiču od prirodnih katastrofa koje su je zadesile a između kojih se ističu dva jaka zemljotresa iz 1667. i 1979. godine.

Kompletan Stari grad je opasan zidinama, a zbog potreba odbrane na južnom dijelu se ističe, na uzvišenju, Citadela koja je u različitim periodima grada najčešće korišćena kao tvrđava. Unutar zidina nalaze se objekti koji potiču iz raznih perioda razvoja grada. Osim Citadele tu su i crkva svetog Ivana, crkva svete Marije, crkva svete Trojice. Postoji i nekoliko manjih trgova od kojih su neki danas iskorišćeni za razna kulturna dešavanja tokom ljetnje turističke sezone.


Bar


Stari gradovi na crnogorskom primorju sagrađeni su na samoj obali mora. Izuzetak je Stari Bar koji je izgrađen na nekih četiri kilometra udaljenosti od obale. Izbor lokacije diktiran je pogodnostima terena za odbranu grada. Kako takve lokacije nije bilo na obali, izbor je pao na podnožje planine Rumije na uzvišenje koje je sa tri strane dubokim klancima odvojeno od ostalog terena.

Najnovija istraživanja su pokazala, na osnovu pronađenih predmeta koji su karakteristični za period VIII do VI v.p.n.e. da je Stari Bar najvjerovatnije stariji od 2500.g. Razvijajući se kroz vjekove Bar je dograđivao kako svoje odbrambene zidine, tako i objekte koji se nalaze unutar njih. Razvija se zanatstvo i trgovina tako da je Stari Bar u svim periodima imao vrlo značajnu ulogu pa nije čudno što je bio na meti raznih osvajača.

U devetnaestom vijeku u borbama za oslobođenje grada od Turaka došlo je do znatnog oštećenja i rušenja velikog broja objekata. Većina tih objekata nije do danas opravljena i nalazi se u ruševinama. Tu su razni sakralni objekti kao što su crkva sv. Đorđa, crkva sv. Nikole, dobro očuvana crkva sv. Jovana. Od građevina svakako treba pomenuti akvadukt koji je imao namjenu da dovodi planinsku vodu u grad. Stambeni objekti su rađeni od kamena često na jedan ili više spratova.


Ulcinj


Stari grad Ulcinj je jedan od najstarijih gradova na našoj obali. Smatra se da je star oko tri hiljade godina. Prvo se zvao Kolhidijum po ilirskom osvajaču Kolhidijunu. Dolaskom Grka i Rimljana mijenja se ovaj naziv u Olcinium. Kasnije, dolaskom Slovena ovaj naziv se mijenja u Ulcinj. Zbog značaja ovog grada kroz istoriju mnogi osvajači su pohodili ovaj grad od Ilira, Grka, Rimljana, Mlečana, Turaka, gusara, Talijana i dr. – svi su željeli da ovo veoma važno mjesto bude baš njihovo.

Gtari grad Ulcinj sagrađen je na kamenom poluostrvu – rtu. Kompletan Stari grad opasan je velikim bedemima koji su kroz vjekove zidani i dograđivani kako bi bili sigurna zaštita od mnogih osvajača. Postoje dvije kapije – jedna sa mora i druga gornja od kopna.

Unutar zidina sve je rađeno od kamena. Uticaj vremena i neprestani ratovi učinili su da su mnoge značajne građevine od klesanog kamena pretvorene u ruševine. Arheološki nalazi pojedinih djelova građevina ukazuju na to da su pojedine od njih nastajale u vrijeme romantike, gotike i renesanse. Od sačuvanih objekata treba istaći Citadelu, Balšića kulu, renesansnu crkvu – džamiju u kojoj je Gradski muzej kao i ulice i građevinske objekte orijentalnog stila koje se nalaze u donjem dijelu grada.Montenegro info
Kako doći
Avioni
Autobusi
Brodovi
Vozovi
 
Gdje se smjestiti
Hoteli
Vile / Moteli
Privatni smještaj
 
Šta posjetiti
Stari gradovi
Kulturna baština
Muzeji
Plaže
Rijeke i kanjoni
Jezera
Planine
 
Izleti
Dubrovnik
Albanija